Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 200 uczniów i uczennic klas drugich liceum i trzecich technikum, (143K/57M) brak jest osób z niepełnosprawnościami, którzy będą uczestniczyć w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Uczelni.           

W ramach projektu w liceach ogólnokształcących i technikach zostanie utworzone łącznie              

20 grup średnio po 10 osób (w liceach 6 grup, zaś w technikach 14 grup).

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

 

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

 

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

 

Kryteria dostępu:

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie Uczniowie i Uczennice następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (drugie klasy),
 • II Liceum Ogólnokształcącego (drugie klasy),
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego  w Rzeszowie (drugie klasy),
 • Technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie (trzecie klasy),              
 • Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (trzecie klasy),
 • Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (trzecie klasy),
 • Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie (trzecie klasy).

 którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie,

 

Kryteria merytoryczne:

 • formalne - złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które:

 1. uzyskały najwyższa średnia ważoną:
  • ocen z przedmiotów przyrodniczych (biologia i chemia) z klasy poprzedniej
   (z wagą 0,6) , oceny z WOS z klasy poprzedniej (z wagą 0,2),
  • wolontariatu oraz aktywności pozaszkolnej w zakresie nauk przyrodniczych
   i WOS: konkursy, olimpiady, itp. (z wagą 0,2).
 2. w przypadku równych wartości średniej ważonej pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby z wyższą średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego.