Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Opis studiów prowadzonych przez Kolegium

dr hab. prof. WSPiA Anna Świerczewska-Gąsiorowska
×

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oferuje Ci studia I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz studia I stopnia na kierunku "kryminologia".

Bezpieczeństwo to wartość, której znaczenie konsekwentnie wzrasta we współczesnym świecie. Eksperci ds. szeroko pojmowanego bezpieczeństwa są niezwykle poszukiwani w różnych branżach, nie tylko w służbach mundurowych, ale także w sektorze komercyjnym np. w sektorze ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, organizacjach pozarządowych i dużych korporacjach międzynarodowych. WSPiA współpracując ze specjalistami z różnych obszarów bezpieczeństwa stale dostosowuje program nauczania do pojawiających się nowych trendów zagrożeń. Czego wyrazem są propozycje nowych produktów i specjalności studiów. W ten sposób oferta dydaktyczna na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom rynku pracy.

W ostatnich latach rozbudowaliśmy zajęcia m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa, kryminalistyki, bezpieczeństwa ekonomicznego, czy informatyki śledczej. Poszerzyliśmy też ofertę studiów II stopnia o interdyscyplinarne podejście, w którym pokazywane są także aspekty związane ze zjawiskiem trans sektorowości współczesnego bezpieczeństwa. Oferujemy studentom zajęcia m.in. z metodologii i metodyki nauk o bezpieczeństwie.

W ramach programu kształcenia zostaniesz wszechstronnie przygotowany m.in. do identyfikowania i analizowania różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia, przygotowywania planów na wypadek sytuacji kryzysowej. Poznasz tajniki pracy funkcjonariuszy różnych służb oraz innych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem. Jako student „bezpieczeństwa wewnętrznego” będziesz miał możliwość uzyskania bez dodatkowych kosztów specjalistycznych kwalifikacji (poświadczonych certyfikatami). W WSPiA działają też koła naukowe m.in.: Bezpieczeństwa Granicznego, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka, oraz Koło Strzeleckie.

Do dyspozycji naszych studentów przeznaczyliśmy budynek „Collegium Securitatis”. Mieszczą się w nim m.in.: profesjonalne laboratorium kryminalistycznestrzelnicę elektroniczną, laboratoria komputerowe, w tym laboratorium Cyber Crime. Dysponujemy szeroko rozbudowanym zapleczem sportowym: pełnowymiarową halą sportową, siłownią, sprzętem do trenowania sportów walki oraz torem przeszkód (dostosowanym do egzaminów sprawnościowych w służbach mundurowych).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to:

  • Po pierwsze! Zajęcia z praktykami z branży: z czynnymi i byłymi funkcjonariuszami służb m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, CBA; z urzędnikami instytucji rządowych (m.in. MSWiA, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, NIK, Ministerstwo Sprawiedliwości, Inspekcja Transportu Drogowego) z pracownikami sektora ochrony osób i mienia oraz innych korporacji prywatnych z zakresu problematyki bezpieczeństwa (np. imprez masowych).
  • Po drugie! Solidne podstawy teoretyczne z wybitną kadrą profesorską z zakresu prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii, prawa administracyjnego, prawa celnego, prawa międzynarodowego.
  • Po trzecie! Wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu podczas zajęć (m.in. badania kryminalistyczne, symulacja sceny zbrodni, poligraf, symulator do cyberzagrożeń, oprogramowanie do symulacji zarządzania sytuacjami kryzysowymi, strzelnica elektroniczna, policyjny tor przeszkód).
  • Po czwarte! Rozbudowana oferta kształcenia praktycznego (pracownie praktyczne, praktyki zawodowe, wizyty studyjne w instytucjach bezpieczeństwa, oferta zajęć dodatkowych, koła i specjalistyczne kursy).

Kryminologia to nauka zajmująca się badaniem przestępstw na różnych płaszczyznach, zbieraniem informacji na temat sprawcy i ofiary czynu przestępczego, a także wieloaspektową wiedzą o przestępczości. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej oraz interdyscyplinarnej wiedzy z takich dyscyplin naukowych jak: nauki prawne, nauki medyczne oraz nauki socjologiczne.

Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej, a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej wielu aspektów zjawiska przestępczości, prowadzących do uzyskania efektów uczenia się z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent nabędzie wiedzę opatrzoną warsztatem prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami prawa bazującą na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kryminologia będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecznych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii i psychopatologii kryminalnej.

Serdecznie zapraszam

dr hab. prof. WSPiA Anna Świerczewska-Gąsiorowska