Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
e-mail: zbigniew.cwiakalski@wspia.eu
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14

TERMINY DYŻURÓW

05.03.2024 14.00-15.00
12.03.2024 on-line
19.03.2024 on-line
05.04.2024 11.30
09.04.2024 13.15-14.00
16.04.2024 on-line
23.04.2024 on-line
30.04.2024 13.15-14.00
07.05.2024 on-line
21.05.2024 on-line
28.05.2024 on-line
14.05.2024 11.30-12.15
(teams)

DYŻURY WEEKENDOWE

02.03.2024 godz. 9.15-10.00
16.03.2024 godz. 13.00-13.45
06.04.2024 godz. 13.45-14.30
25.05.2024 godz. 10.00-10.45

SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 2.10 budynek B

Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego


Profesor Zbigniew Ćwiąkalski jest wybitnym prawnikiem, naukowcem i nauczycielem akademickim.

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, z którą związany jest od 1995 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Pan profesor ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1972 r. Następnie odbył trzyletnią aplikację sądową, zakończoną w 1975 r. zdanym egzaminem sędziowskim. W 1979 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ obronił dysertację doktorską nagrodzoną w 1980 r. drugim miejscem w konkursie redakcji „Państwa i Prawa”. W 1991 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie monografii „Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym (zagadnienia teorii i praktyki)”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa karnego i prawa autorskiego.

21 lipca 2020 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

W ramach pracy naukowej odbył półtoraroczne stypendium Humboldta (1986–1988) w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu pod kierownictwem profesora Albina Esera. Przebywał w tym instytucie na stypendiach w latach 1991–1992 oraz 2005. Na Uniwersytecie w Kolonii odbywał staż pod kierunkiem profesora Hansa Joachima Hirscha. Wykładał również na Uniwersytecie Rzeszowskim (jako pracownik Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego).

Należy do Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. W latach 1978–1982 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Asystentów UJ. Od 1982 do 1985 był przedstawicielem pomocniczych pracowników naukowych w pierwszej Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Należy także do Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Był współzałożycielem Pierwszego Polsko – Amerykańskiego Banku w Krakowie. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk.

Od 16.11.2007 r. do 20.01.2009 r. pełnił funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Profesor Zbigniew Ćwiąkalski jest współzałożycielem i partnerem w kancelarii adwokatów i radców prawnych „SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka Komandytowa” w Krakowie. Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim i recenzenta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Od 2021 r. jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.