Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr Przemysław Niemczuk

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Prawa Publicznego

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

e-mail: przemyslaw.niemczuk@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

czwartek: 9:30 – 11:00

Skype: przemyslaw.niemczuk-wspia


DYŻURY WEEKENDOWE

09.03.2024 godz. 13.45-14.30
13.04.2024 godz. 13.45-14.30
11.05.2024 godz. 13.45-14.30
08.06.2024 godz. 13.45-14.30
06.07.2024 godz. 13.45-14.30
28.09.2024 godz. 13.45-14.30


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 7, budynek A

Doktor nauk prawnych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Fili w Rzeszowie. Od 2002 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. W 2015 został powołany na funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Praktycznego WSPiA. Od 2016 roku pełni funkcję Dziekana w WSPiA. W 2020 r. powołany na stanowisko Prorektora WSPiA.

Rozprawę doktorską zatytułowaną Administracja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej,  napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. WSPiA Zbigniewa Czarnika, obronił w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym monografii i artykułów podejmujących problematykę szeroko rozumianego prawa administracyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich.

W latach 2004 – 2020 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Członek Składu Redakcyjnego kwartalnika „Administracja Teoria-Dydaktyka-Praktyka”

Współkoordynator Projektu Naukowo-Badawczego „Legalność, Sprawność i Dobra Praktyka Administracyjna Warunkiem Dobrego Rządzenia” realizowanego w latach 2012-2014 przy udziale kilkunastu podkarpackich gmin. 

Kierownik Zespołu Naukowo-Badawczego w ramach projektu badawczego realizowanego przez WSPiA we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pn. „Dekada członkostwa Polski w UE – doświadczenia samorządów w zakresie współpracy międzynarodowej”.