Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr hab. prof. WSPiA Krzysztof Eckhardt

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych

e-mail: krzysztof.eckhardt@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

piątek 12:30 - 14:00

Skype: krzysztof.eckhardt-wspia

DYŻURY WEEKENDOWE

09.03.2024 godz. 9.15-10.00
14.04.2024 godz. 9.15-10.00
12.05.2024 godz. 9.15-10.00
09.06.2024 godz. 8.30-9.15


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 14 bud A

 

Profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

Doktor habilitowany nauk prawnych


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Fili w Rzeszowie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1985 r. pisząc pracę magisterską pod kierunkiem Prof. Wiesława Skrzydły.

Od 1987 r. pracownik naukowy Fili UMCS w Rzeszowie, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1996 r. pracuje w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej pełniąc w niej funkcje prodziekana, dziekana i prorektora oraz kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych.

Rozprawę doktorską zatytułowaną Udział organów władzy wykonawczej w procesie stanowienia ustaw obronił w 1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. Wiesław Skrzydło a recenzentami  prof. Halina Zięba-Załucka i prof. Eugeniusz Zwierzchowski.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli : prof. Bogusław Banaszak, prof. Marian Grzybowski, prof. Ryszard Mojak i prof. Zbigniew Witkowski.

Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jest sekretarzem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, jednym z redaktorów tematycznych  „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” ogólnopolskiego dwumiesięcznika wydawanego przez Wydawnictwo Adam Marszałek, członkiem Kolegium Redakcyjnego „Ukrainian Journal of Constitutional Law”, członkiem Rady Naukowej czasopisma „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” wydawanego przez Uniwersytet Zielonogórski oraz recenzentem wielu czasopism naukowych m.in. „Studia Wyborcze”,  "Polityka i Społeczeństwo", „Studia Iuridica Lublinensia”.

Autor ponad 100 publikacji naukowych. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: ustrój polityczny Polski i Ukrainy, a w szczególności stany nadzwyczajne, prawo parlamentarne, sądownictwo konstytucyjne i transformacja ustrojowa.