Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dr hab. prof. WSPiA Bożena Sowa

dr hab. Bożena Sowa
×

DANE KONTAKTOWE

Katedra: Katedra Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii

e-mail: Bozena.Sowa@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

Studia stacjonarne:
środa, godz. 13,30-15,0
piątek, godz. 13,30-15,00

Skype: bozena.sowa-wspia

Dyżur odbywa się za pośrednictem Skype´a oraz w pokoju nr 18 (bud. A).


DYŻURY WEEKENDOWE

02.03.2024 godz. 9.00-9.45
07.04.2024 godz. 10.00-10.45
26.05.2024 godz. 13.00-13.45
16.06.2024 godz. 13.45-14.30
14.07.2024 godz. 8.30-9.15 


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: zgodnie z rozkładem zajęć.

Prorektor ds. ogólnych, Dziekan Kolegium Zarządzania

dr hab. w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina: ekonomia i finanse)


Od 1998 r. pracownik naukowo- dydaktyczny WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej .

Od października 2023 r.- profesor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

W latach: 2001-2019 także pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Ekonomii (Zakład Finansów, później: Katedra Finansów).

Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie: „Journal of Finance and Accounting” (JFA), Science Publishing Group, New York, USA).Były członek Rady Naukowej Wydawnictwa Academy of Security and Bases of Health, Kijów (Ukraina). Członek Komitetu Naukowego Kwartalnika „Administracja Socjalna” Tytuł czasopisma zarejestrowany został przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt I NsRejPr 24/19 ISSN 2658-2902.

Członek (między innymi):

 1. Komitetu Naukowego Konferencji: Invites you to the 9th International Scientific Conference Secure Slovakia in the Euro-Atlantic Region, Koszyce (Słowacja) 12-13 listopada 2015 r.;
 2. Komitetu Naukowego Konferencji: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XI, Lesnica, Pieniny (Słowacja), 27-28 kwietnia 2016 r.;
 3. Rady Naukowej Konferencji: Bezpečné Slovensko a Eurόpska Únia (10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencje), Koszyce, 10-11 listopada 2016 r.;
 4. Rady Naukowej Konferencji: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XII, vedecká konferencia s medzinárodnou účast′ou, Preszów (Słowacja), 27 kwietnia 2017 r.;
 5. Komitetu Naukowego 11th International Scientific Conference Secure Slovakia and European Union, Koszyce (Słowacja), 09-10 listopada 2017 r.;
 6. Komitetu Naukowego Konferencji 12th International Scientific Conference Secure Slovakia and European Union, Koszyce (Słowacja), 08-09 listopada 2018 r.;
 7. Rady Programowej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Niedoskonałości współczesnego rynku pracy. Zakres i przejawy pracy nieopłaconej, Rzeszów,
  13 grudnia 2018 r.
 8. Komitetu Naukowego i Programowego Business and innovations in business aktivites XIV, Preszów (Słowacja), 25 kwietnia 2019 r.
 9. Komitetu Naukowego, The International Conference on Agricultural, Biodiversity and Environmental Economics (ICABEE 2024), June 1, 2024 in Stara Zagora, Bulgaria.

Biegły sądowy:

z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, sprawozdawczości finansowej oraz finansów i ekonomii

 • przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
 • przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Recenzent (pozycje wybrane):

 1. monografii: P. Dziekański, Polityka pieniężna i system bankowy wybrane elementy, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2014, ss. 85;
 2. publikacji (podręcznik): R. Motorym, Rachunki narodowe. Narzędzie analizy ekonomicznej. Zbiór zadań, Politechnika Lubelska, Lublin 2018, ss. 174;
 3. Hvizdová, B. Blogová, Creative Industry of Selected handicrafts in eastern Slovakia, Logophon Verlag GmbH, Mainz 2016, ss. 148;
 4. Hvizdová, Ecosystem contexts as chances for enterpreneurship in sustainable tourism, 1st edition. Prešov:  College of International Business ISM Slovakia in Prešov, 2017, ss. 115;
 5. artykułów opublikowanych w: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio
  A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne (ISSN 2300-1739);
 6. artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania, seria: Zarządzanie i Marketing, p-ISSN 1234-3706. Obecna nazwa: Modern Management Review.

Recenzent monografii naukowych wydawanych przez Politechnikę Lubelską, Wydział Zarządzania.

Aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych (22), krajowych (12), seminariach naukowych- krajowych (6) i zagranicznych (7).

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Sołka (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,  obrona w lutym 2018 r.).

Za działalność naukową odznaczona:

 1. medalem brązowym za długoletnią służbę (Postanowienie Prezydenta RP z dnia
  29 września 2008 r.);
 2. medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania; (MEN
  – Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r.).
 3. medalem srebrnym za długoletnią służbę (postanowienie Prezydenta RP z dnia
  18 września 2021 r.).

Ponadto:

Podziękowanie za współpracę oraz pracę społeczną i krzewienie „idei czerwonokrzyskiej”
(16 czerwca 2016 r.) - Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Rzeszowie.