Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia (magisterskie)

Zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnica elektroniczna oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych. To propozycje WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób szukających najlepszych studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

×

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

W 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dwa lata później mury naszej uczelni opuściły pierwsze osoby z tytułem magistra z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym przygotowaniu studiów z „BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO” w WSPiA.
×

Co oferuje kierunek „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA?

Po pierwsze proponujemy Ci doskonałąatrakcyjną dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.Możesz wybrać jedną z 5 specjalności:

×
×
×
×
×
×
×
×

Wybierając studia II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA będziesz mógł przygotować pracę magisterską pod okiem wybitnych specjalistów. Zagwarantują oni wysoką jakość twojej pracy dyplomowej.
Studenci studiów II stopnia jak promotora mogą wybrać m.in.:

 • prof. Andrzeja Zolla, b. Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, b. Ministra Sprawiedliwości,
 • dr. hab. Andrzeja Zapałowskiego, eksperta z zakresu nauk wojskowych,
 • dr. Roberta Bałdysa, b. pierwszego zastępcę komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,
 • dr. Pawła Chomentowskiego, b. zastępcę dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szefa bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+;
 • podinsp. dr hab. Annę Świerczewskią-GąsiorowskąInstytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • ppłk dr. Pawła Łuczkowskiegob. szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
Karate
×

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne, symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Nową propozycją jest „Klinika Bezpieczeństwa”. To zajęcia, podczas których to ty jesteś wykładowcą i pod okiem praktyka rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność na tych zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Jako student studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w naszej Uczelni tajników zawodu będziesz uczyć się pod okiem najwyższej klasy fachowców głównie praktyków. Ćwiczenia i wykłady prowadza m.in.:

 • dr hab. Tomasz Bąk, prof. WSPiA, b. Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich,
 • dr hab. prof. WSPiA Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Prodziekan Kolegium BWiK, b. funkcjonariusz Policji, b. Prorektor w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • dr inż. Bogdan Kołcz, b. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajskub. koordynator wojewódzki ds. rozpoznania zagrożeń CBRNE
 • mł. insp. dr Maria Hapunik, naczelnik wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 • dr Małgorzata Chackiewicz, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie,
 • dr Maria Hapunik, Naczelnik Wydziału „Techniki operacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej policji w Białymstoku,
 • dr Edward Komorowski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów,
 • dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie,
 • mgr Ireneusz Ambroziak, b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego KS Policji w Warszawie,
 • mgr Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,
 • mgr Alena Myrda, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie,
 • mgr Tomasz Trzos, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach.
 • mgr Konrad Wolak, b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
 • gen. Józef Gdański, b. Podkarpacki i Olsztyński komendant wojewódzki Policji,
 • gen. Dominik Tracz, b. komendant główny Straży Granicznej,
 • mł. Insp. Monika Sokołowska, Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji, b. oficer łącznikowy Policji w Ambasadzie RP w Londynie,

Jedno czesne wiele możliwości

Główną zasadą w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej jest to, że Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza opłatą za studia, a w ramach opłaty otrzymujesz wiele dodatkowych możliwości własnego rozwoju. Warto tu także zaznaczyć, że studia II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA to najtańsza oferta na Podkarpaciu.
W tej cenie otrzymasz także Bonu Edukacji Dodatkowej (BED), dzięki któremu zapłacisz tylko za jeden semestr wybranych studiów podyplomowych.

Budynek
×

Budynek dla twojego kierunku studiów

Na potrzeby kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” WSPiA zbudowała nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.
W tym budynku znajduje się m.in.:


Studia, które dają pracę

Kierunek „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA, daje wiele perspektyw i możliwości, a absolwenci naszej Uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Pokazują to wyniki najnowszego badania Ekonomicznych Losów Absolwenta. Z danych wynika, że ponad 99 procent absolwentów studiów II stopnia m.in. na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki. Są to najlepsze wyniki na Podkarpaciu. W kategorii zarobków WSPiA także zajęła czołowe miejsca w regionie. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA zaraz po studiach mogą liczyć na atrakcyjną pensję, a poszukiwanie pracy etatowej absolwentowi tego kierunku zajmuje średnio niecałe 2 miesiące.


 

Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

 • I tura rekrutacji od 1 czerwca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.
 • II tura rekrutacji od 3 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 2 sierpnia- I tura; 27 września- II tura.

 

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

 Zobacz jak wyglądają zajęcia na kierunku "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE" w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.