Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

Grupę docelową projektu stanowi 120 studentów/-ek (w tym 96 kobiet i 24 mężczyzn) kierunku "Administracja/Zarządzanie" studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin naboru;
 • formularz rekrutacyjny;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • Internet, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IV kwartał 2017 - 60 uczestników projektu;
 • IV kwartał 2018 - 60 uczestników projektu.

Kryteria dostępu:

 • studenci I rok studiów na kierunku "ADMINISTRACJA " (studia II stopnia).

Kryteria merytoryczne:

 • wynik bilansu kompetencji, sposób kwalifikacji (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo: 1 - mała luka, 10 - duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach PRK);
 • motywacja 1 - 10 pkt - weryfikacja, doradca zawodowy w oparciu o ankiety;
 • plany zawodowe 1 - 10 pkt - weryfikacja, doradca zawodowy w oparciu o ankiety;
 • średnia ocen 1 - 10 pkt z dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
 • dodatkowa aktywność 10 pkt;
 • kryterium premiujące: studia stacjonarne 50 pkt.

Równa liczba punktów - kryterium rozstrzygające:

 • wyższa średnia ocen.