Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

Zadanie 1:

Przygotowanie i realizacja międzynarodowych programów studiów na specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką.

Zadanie obejmuje:

1) weryfikację obowiązującego programu kształcenia na specjalności Zarządzanie Transportem - Logistyką - Spedycją pod kątem dostosowania go do wymogów współpracy międzynarodowej, której następstwem będzie :

 1. modyfikacja treści kształcenia oraz języka (z j. polskiego na j. angielski), w którym będą realizowane 3 przedmioty . Planuje się modyfikację treści i sposobu kształcenia w obszarze obejmującym temat prawa celnego UE, procedur celnych (prawo krajowe i UE) i wypracowania umiejętności wykorzystania ich w praktyce i poruszaniu się po współczesnym rynku,
 2. uzupełnienie programu studiów o minimum 4 przedmioty, które będą realizowane w języku angielskim przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej. Tematyka zajęć obejmie: globalne uwarunkowania polityki celnej, zarządzanie w handlu w przestrzeni międzynarodowej z uwzględnieniem m.in. międzynarodowego zarządzania, globalizacji i trendów w handlu, instrumentów polityki handlowej, międzynarodowych porozumień handlowych, międzynarodowego prawa celnego, opodatkowania w obrocie międzynarodowym i zagadnień dotyczących procedur celnych.

2) realizację wsparcia dla 40 studentów studiów stacjonarnych oraz 60 studentów studiów niestacjonarnych poprzez:

 1. realizację zajęć w języku angielskim w trakcie pierwszych trzech semestrów,
 2. realizację zajęć przez 3 wykładowców z zagranicy.

3) zapewnienie zakwaterowania i utrzymania 20 studentów obcokrajowców na terenie Polski w okresie związanym bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia, tj. X.2017-VI.2018 i X.2018 - VI.2019,

4) realizację zajęć dotyczących przygotowania studenta obcokrajowca do podjęcia zatrudnienia w Polsce , które obejmować będzie:

 1. warsztaty adaptacyjne,
 2. wsparcie doradcy zawodowego.

Zadanie 2:

Realizacja międzynarodowej szkoły letniej.

Zadanie obejmuje

 1. realizację 3 tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej w IX.2017 skierowanej do 40 studentów (w tym 20 studentów obcokrajowców i 20 studentów polskich, uczestników studiów stacjonarnych),
 2. w ramach zadania studenci będą:
 1. realizować zajęcia z języka polskiego,
 2. uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych,
 3. brać udział w wyjazdach integracyjno – kulturalnych.