Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Zarządzanie Transportem - Spedycją - Logistyką - Twój patent na sukces
w warunkach konkurencyjności
” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój  ma na celu poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia zmodyfikowanej i umiędzynarodowionej specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką (ZTSL) na kierunku Administracja Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej poprzez przygotowanie i realizację międzynarodowego programu studiów na specjalności ZTSL w tym między innymi poprzez włączenie wykładowców z zagranicy oraz realizację wsparcia dla cudzoziemców umożliwiającego studiowanie i podjęcie zatrudnienia w Polsce .

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. - 31.10.2019 r.

Budżet: 1 137 313,68 PLN w tym 1 103 192,18 PLN  stanowi dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Administracja, specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją - Logistyką, która ukończy międzynarodowe programy kształcenia uruchomione dzięki wsparciu
  EFS – 80 studentów w tym 53 kobiet i 27 mężczyzn.
 2. Liczba studentów obcokrajowców kierunku Administracja, specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją - Logistyką, która ukończy międzynarodowe programy kształcenia uruchomione dzięki wsparciu EFS – 16 studentów w tym 10 kobiet
  i 6 mężczyzn.
 3. Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Administracja, specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją - Logistyką, objętych wsparciem w ramach projektu w okresie od X 2017 do X 2019 r. – 100 studentów w tym 66 kobiet i 34 mężczyzn.
 4. Liczba studentów obcokrajowców kierunku Administracja, specjalności Zarządzanie Transportem – Spedycją - Logistyką, objętych wsparciem w ramach projektu
  w okresie od X 2017 r. do X 2019 r. – 20 studentów w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn.

Wskaźniki produktu

 1. Uruchomienie 1 międzynarodowego programu kształcenia przez uczelnię dzięki wsparciu z EFS,
 2. Realizacja zajęć przez wykładowców z zagranicy,
 3. Realizacja międzynarodowej szkoły letniej,
 4. Realizacja zajęć w języku angielskim.