Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja

baner
×
Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy ON.Rekrutacja prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną(KR)(Koordynator, Przedstawiciel  Kolegium, Specjalista ds. rekrutacji) w oparciu o Regulamin w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www.wspia.eu oraz przekazywany będzie podczas spotkań informacyjnych. Zostanie stworzona lista rankingowa.ETAPY I KRYT. REKRUTACJI:FORMALNE (0-1)
 • Spełnienie warunków uczestnictwa (na podst. formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia UP, oświadczenie o przetwarzaniu Danych Osobowych).
 • kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji.
MERYTORYCZNE
 • wyniki kwestionariusza Autodiagnozy Poziomu Kompetencji(APK)–L. pkt.1- 30
 • rozmowa kwalifikacyjna – L pkt.1- 45 w tym: po 15 pkt. w zakresie: wiedza /umiejętności /kompetencje społeczne
 • średnia ocen z ostatnich 2 semestrów (średnia ocen x 2) –max 10 pkt.
 • orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt.
 • dodatkowa aktywność (koła, kliniki, konferencja  studencka wolontariat -1 pkt. za każdą) – max 5 pkt.
Elementy i założenia BK.
 • przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),
 • INDYWIDUALNY PLAN STAŻU (IPS),
 • monitorowanie zdobytych kompetencji  UP poprzez hospitacje staży, zajęć oraz badanie ankietowe,
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU, prace zaliczeniowe, wyniki testów.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W RAMACH I EDYCJI REKRUTACJI

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 UPŁYWA:

 

III ROK ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE  - 21.10.2019r.

II ROK ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE  - 21.10.2019r.

III ROK ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE  - 21.10.2019r.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!


Rekrutacja II edycja STAŻE  - rok akademicki 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu
pn. „WSPIA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU”. 
Projekt przewiduje odpłatne staże dla studentów III roku I stopnia kierunku  administracja  i zarządzanie
oraz II roku II stopnia kierunku administracja.
Ma na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Realizacja stażu została przewidziana  w podmiotach sektora usług dla biznesu.
Szczegółowe informacje na stronie w zakładce zadania.
Osoby  zainteresowane udziałem w stażach prosimy o wypełnienie załączonego formularza i oświadczenia oraz przesłanie

do 26.06.2020r. na adres mail mbak@wspia.eu.


Rekrutacja III edycja STAŻE  - rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do III edycji projektu
pn. „WSPIA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU”.
Projekt przewiduje odpłatne staże dla studentów III roku I stopnia kierunku  administracja  i zarządzanie oraz II roku II stopnia kierunku administracja.
Ma na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Realizacja stażu została przewidziana  w podmiotach sektora usług dla biznesu.

Szczegółowe informacje na stronie w zakładce zadania.

Osoby  zainteresowane udziałem w stażach prosimy o wypełnienie załączonego formularza i oświadczenia.
Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mbak@wspia.eu, osobiście w Biurze Projektów lub pocztą tradycyjną.

Rekrutacja do III edycji prowadzona jest w trybie ciągłym w podziale na rundy do wyczerpania limitu miejsc stażowych:
 

Runda I do 21-05-2021 r.

Runda II do 31-05-2021 r.

Runda III do 15-06-2021 r.

Runda IV do 30-06-2021 r.

Runda V do 16-07-2021 r.

Runda VI do 30-07-2021 r.

Runda VII do 13-08-2021 r.

Runda VIII do  31-08-2021 r.

W zależności od liczby dostępnych miejsc stażowych liczba oraz terminy poszczególnych rund mogą ulec zmianie.

 

O kolejnych etapach rekrutacji powiadomimy zainteresowanych.

Rekrutacja IV edycja STAŻE  - rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do III edycji projektu
pn. „WSPIA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU”.
Projekt przewiduje odpłatne staże dla studentów III roku I stopnia kierunku  administracja  i zarządzanie oraz II roku II stopnia kierunku administracja.
Ma na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Realizacja stażu została przewidziana  w podmiotach sektora usług dla biznesu.

Szczegółowe informacje na stronie w zakładce zadania.

Osoby  zainteresowane udziałem w stażach prosimy o wypełnienie załączonego formularza i oświadczenia.
Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mbak@wspia.eu, osobiście w Biurze Projektów lub pocztą tradycyjną.

Rekrutacja do IV edycji prowadzona jest w trybie ciągłym w podziale na rundy do wyczerpania limitu miejsc stażowych:

Runda I do 15-03-2022 r.

Runda II do 30-05-2022r.

Runda III do 08-07-2022r.

W zależności od liczby dostępnych miejsc stażowych liczba oraz terminy poszczególnych rund mogą ulec zmianie.

 

O kolejnych etapach rekrutacji powiadomimy zainteresowanych.