Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej - Akademia Księgowości

(księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego: rachunkowość, podatki, ewidencja: środki trwałe, pieniężne, rozrachunki, kapitały, materiały, towary, koszty, wynik finansowy, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe – praca na oprogramowaniu Comarch ERP Optima) – 120 godzin.

 

Część teoretyczna

Lp.

Liczba godz.

Temat zajęć (treść)

1.

2

Podstawowe regulacje w zakresie rachunkowości 

2.

2

Polityka w zakresie rachunkowości

3.

2

Zakładowy plan kont

4.

2

Typy kont

5.

2

Dokumenty i dowody księgowe

6.

2

Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów

7.

2

Praca z dokumentami, zasady wystawiania faktur w obrocie gospodarczym

8.

2

Zasady zapisów księgowych, import danych z innej bazy danych (banki, kategorie, kontrahenci), zakładanie i modyfikacja planu kont

9.

2

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- wprowadzenie do problematyki

10.

2

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne- ewidencja w zespole „0”

11.

2

Grupy środków trwałych Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, zakładanie kartotek naliczanie amortyzacji, ewidencja księgowa (program księgowy)

12.

2

Kartoteka – rachunki bankowe, moduł kasa bank, Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych, rozliczenia dokumentów  (program księgowy)

13.

3

Kartoteki – rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki pracownikami, rozrachunki publiczno- prawne, pozostałe rozrachunki (zespół „2”).

14.

2

Rejestry VAT Wprowadzanie danych do rejestru VAT, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży, definiowanie kategorii  zdarzeń gospodarczych przyporządkowanie zdarzeniom kont księgowych.

15.

3

Wprowadzanie dokumentów do ewidencji VAT, księgowanie operacji gospodarczych na kontach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych (ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu towarów i usług, zakupu środków trwałych w tym ewidencja leasingu, paliwa, kosztów eksploatacji  samochodu).

16.

3

Ewidencja Wynagrodzeń, rodzaje zawierania umów przy podejmowaniu zatrudnienia, obowiązki wobec ZUS i US, zakładanie akt/kartotek pracownikom. Zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło (elementy wynagrodzenia)

17.

2

Deklaracje zgłoszeniowe pracownika do ZUS,  ZUS ZUA, ZUS ZZA, deklaracje podatkowe pracownika.

18.

2

Definiowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, modyfikacja elementów wypłaty, zamykanie list płac.

19.

2

Księgowanie list płac, rozliczenie wynagrodzeń.

20.

2

Zestawienie obrotów i sald

21.

2

Bilans

22.

2

Rachunek zysków i strat

23.

1

Informacja dodatkowa

24.

2

Deklaracje podatkowe

25.

2

Zasady prowadzenia ewidencji w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych (program księgowy KPiR)

26.

2

Wykorzystywanie i rozliczania samochodu w działalności gospodarczej, zatrudnianie pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych i ZUS (program księgowy KPiR)

27.

3

Zamkniecie roku w PKPiR, Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 36, PIT 36 L

28.

3

Ewidencja ryczałtowa - ryczałt przychodów ewidencjonowanych, Zamkniecie roku w Ewidencji ryczałtowej, Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 28

 

 

 

Część praktyczna

Lp.

Liczba godz.

Temat zajęć (treść)

1.

1

Podstawowe regulacje w zakresie rachunkowości

2.

2

Typy kont

3.

1

Dokumenty i dowody księgowe

4.

1

Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów

5.

1

Praca z dokumentami, zasady wystawiania faktur w obrocie gospodarczym

6.

3

Zakładanie firmy w systemie informatycznym, (program księgowy)

7.

1

Przeglądanie i modyfikacja danych firmy

8.

2

Zasady zapisów księgowych, import danych z innej bazy danych (banki, kategorie, kontrahenci), zakładanie i modyfikacja planu kont

9.

1

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- wprowadzenie do problematyki

10.

2

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- ewidencja w zespole „0”

11.

3

Grupy środków trwałych Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, zakładanie kartotek naliczanie amortyzacji, ewidencja księgowa (program księgowy)

12.

2

Kartoteka – rachunki bankowe, moduł kasa bank, Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych, rozliczenia dokumentów  (program księgowy)

13.

3

Rejestry VAT Wprowadzanie danych do rejestru VAT, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży, definiowanie kategorii  zdarzeń gospodarczych przyporządkowanie zdarzeniom kont księgowych(program księgowy)

14.

3

Wprowadzanie dokumentów do ewidencji VAT, księgowanie operacji gospodarczych na kontach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych (ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu towarów i usług, zakupu środków trwałych w tym ewidencja leasingu, paliwa, kosztów eksploatacji  samochodu) (program księgowy)

15.

3

Sporządzanie deklaracji VAT, operacje odwrotne obciążenie, przygotowywanie do wysyłki pliku JPK (program księgowy)

16.

3

Ewidencja Wynagrodzeń, rodzaje zawierania umów przy podejmowaniu zatrudnienia, obowiązki wobec ZUS i US, zakładanie akt pracownikom

17.

4

Moduł kadry i płace, zakładanie kartotek pracownikom, Konfiguracja wskaźników ZUS i stawek podatkowych. Wprowadzenie i aktualizacja danych personalnych, Zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło (elementy wynagrodzenia) (program księgowy)

18.

3

Deklaracje zgłoszeniowe pracownika do ZUS, ZUS ZUA, ZUS ZZA, deklaracje podatkowe pracownika, przygotowywanie pliku KEDU, eksport dokumentów do programu Płatnik (program księgowy)

19.

3

Czas pracy i nieobecności, umowy cywilnoprawne (program księgowy)

20.

3

Definiowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, modyfikacja elementów wypłaty, zamykanie list płac sporządzanie dokumentów DRA, RCA, RZA do ZUS import do programu Płatnik przygotowanie zestawów do wysyłki do ZUS, deklaracje podatkowe pracownika PIT (PIT 4, PIT 4, PIT 8 AR, PIT 11) (program księgowy)

21.

3

Księgowanie list płac, rozliczenie wynagrodzeń Kasa/ bank (program księgowy)

22.

3

Wyliczenie i wydruk deklaracji (program księgowy)

23.

3

Zakładanie działalności gospodarczej w CEIDG, ulgi w ZUS dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarcza, rejestracja działalności gospodarczej w ZUS, wybór sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym, podatek VAT zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe (program księgowy)

24.

3

Zasady prowadzenia ewidencji w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych (program księgowy KPiR)

25.

3

Zamkniecie roku w PKPiR, Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 36, PIT 36 L (program księgowy)