Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt„ WSPiA KUŹNIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU. WSPiA KU􀄧NIĄ KADR SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez min 135 studentów studiów stacjonarnych kierunku Administracja I i II Stopnia/Zarządzanie I Stopnia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie (WSPiA), uczestników projektu(UP), w tym 82 kobiety (K) i 53 mężczyzn (M) poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji, oraz wysokiej jakości programach stażowych w ramach projektu wspierającego rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 31.12.2021 r.

Budżet: 1 967 574,60 PLN w tym 1 639 645,50PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 135 osób w tym 82 kobiety i 53 mężczyzn.
  2. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 50%.
  3. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy działającego w sektorze BPO, SSC, lub IT.

Wskaźniki produktu

  1. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 150 osób w tym 92 kobiety i 58 mężczyzn.
  2. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS - 126 osób w tym 77 kobiety i 49 mężczyzn.
  3. Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - 90 osób w tym 55 kobiet i 35 mężczyzn.