Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

Projekt „WSPiA KREATOREM LOGICZNEGO MYŚLENIA” współfinansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką u minimum 150 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych (105K/45M) z Podkarpacia poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną WSPiA fakultatywnych zajęć/kursów edukacyjnych z filozofii w ramach realizacji trzeciej misji Uczelni.

 

Zadania:

 1. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów   I LO w Dębicy, I LO w Rzeszowie, II LO w Rzeszowie, I LO w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018  - 100 osób
 2. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów   I LO w Rzeszowie, I LO Przemyśl w roku szkolnym 2018/2019 – 50 osób

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 

 1. Gry i zabawy językowe – język prawny, język prawniczy - 4h
  • konstruowanie aktu prawnego, gra słowem,
  • ustalanie znaczenia słowa w tekście.
 2. Debata -„ sprawiedliwość i słuszność” - 4h
  • znaczenie sprawiedliwości, niesprawiedliwości,
  • analiza stanów faktycznych,
  • próba uzasadnienia podejmowanych decyzji w oparciu o wskazane kryteria.
 3. Gry i zabawy argumentacyjne - „Sztuka argumentowania - wartości, zasady”- 6h
  • uzasadnienie stanowiska w oparciu o znane modele argumentacyjne (dowodzenie wg Arystotelesa; argumentacja retoryczna wg Cycerona),
  • polemika, posługiwanie się słownictwem prawniczym, wykorzystanie kontekstu  filozoficznego.
 4. Gry Logiczne - „JESTEM POLITYKIEM/OSOBĄ PUBLICZNĄ” - filozofie argumentacyjne - 6h
  • analiza wypowiedzi Uczestnika projektu z pkt. widzenia istniejących filozofii,
  • niespójność wypowiedzi, nielogiczności, wew. sprzeczności,
  • skutki wypowiedzi, konsekwencje, wpływ na nasze życie i funkcjonowanie  w życiu publicznym.
 5. Zabawa – prowadzenie i rozwiązywanie sporów - 6h
  • debata na istotne tematy społeczne (kara śmierci, matematyka na maturze, 
   obowiązek  szkolny dla 6-latków), sztuka argumentacji, argumentacja przeciwna, polemika,
  • sąd w klasie (rozwiązywanie sporów, argumentacja, uzasadnienie),
  • zostań mediatorem –zasady i sposoby prowadzenia mediacji.
 6. Zabawa - „JESTEM SĘDZIĄ”- 4h
  • zagadki z analizy tekstu,
  • podjęcie rozstrzygnięcia w odniesieniu do stanu faktycznego, w sytuacji 
   nieuregulowanej przez prawo,
  • odwołanie się do moralności, sprawiedliwości,
  • przygotowanie projektu rozstrzygnięcia.
 7. Gry i zabawy logiczne - 4h
  • układanie puzzli, znaczenia ułożonej figury,
  • analiza faktów i budowa diagramu powiązań między faktami, 
  • łamigłówka logiczna - ułóż treść przepisu prawa, podaj jego znaczenie i zastosowanie,
  • zabawa logiczna – znajdź zdanie fałszywe.
 8. Zabawa „JESTEM MÓWCĄ” - 6h
  • sztuka przemawiania, 
  • zasady budowania wypowiedzi,
  • argumentacja,
  • kontrargumentacja (heurystyka),
  • przygotowanie wystąpień publicznych, debaty publicznej w tym w mediach.

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW: 40  GODZIN NA GRUPĘ