Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „WSPiA KREATOREM LOGICZNEGO MYŚLENIA” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką u minimum 150 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych (105K/45M) z Podkarpacia poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną WSPiA fakultatywnych zajęć/kursów edukacyjnych z filozofii w ramach realizacji trzeciej misji Uczelni.

 

Uczestnicy projektu to Uczniowie z następujących szkół:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

 

Dodatkowo projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia podstawy programowej ww. szkół oraz podniesienia kompetencji przez nauczycieli, którzy będą korzystać z doświadczeń i wiedzy kadry dydaktycznej Uczelni.

 

Zadania:

 1. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów   I LO w Dębicy, I LO w Rzeszowie, II LO w Rzeszowie, I LO w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018 
 2. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów   I LO w Rzeszowie, I LO Przemyśl w roku szkolnym 2018/2019

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 28.06.2019 r.

Budżet: 99 000,00 PLN w tym 96 030,00 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 150 osób
 2. Liczba uczniów klas II: I LO w Dębicy, I LO w Rzeszowie, II LO w Rzeszowie oraz   I LO w Przemyślu, które podniosły kompetencje związane z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką, heurystyką  w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX 2017 r. do VI 2018 r. – 100 osób
 3. Liczba uczniów klas II: I LO w Rzeszowie, I LO w Przemyślu, które podniosły kompetencje związane z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką, heurystyką w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX 2018 r. do VI 2019 r. – 50 osób

Wskaźniki produktu

 1. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 150 osób
 2. Liczba uczniów klas II: I LO w Dębicy, I LO w Rzeszowie, II LO w Rzeszowie oraz I LO w Przemyślu, objętych kursami edukacyjnymi w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w ramach projektu od IX 2017 r. do VI 2018 r. – 100 osób
 3. Liczba uczniów klas II: I LO w Rzeszowie, I LO w Przemyślu, objętych kursami edukacyjnymi w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w ramach projektu od IX 2018 r. do VI 2019 r. – 50 osób