Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

Grupę docelową projektu stanowi minimum 150 uczniów II klas z 4 szkół ponadgimnazjalnych (90K/60M), kształcących się w klasach o profilu prawnym lub  z elementami wiedzy o prawie. Liczba osób w grupie minimum 10, maximum 15, liczba godzin zajęć 40 na grupę.

 

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, ul Słowackiego 9, 39-200 Dębica (2 grupy  w  roku szkolnym 2017/18, uczniowie 2 klasy). Łącznie 20-30 Uczestników Projektu, średnio 25 osób.
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul. 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów (4 grupy -  w tym w roku szkolnym 2017/18 2 grupy, uczniowie  2 klasy oraz w roku szkolnym 2018/19 2 grupy uczniowie 2 klasy). Łącznie 40-60 Uczestników Projektu,  średnio 50 osób.
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul Ks. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów  (2 grupy w  roku szkolnym 2017/18, uczniowie 2 klasy). Łącznie 20-30 Uczestników Projektu, średnio 25 osób.
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul Juliusza Słowackiego 21, 37- 700 Przemyśl  (4 grupy - w tym w roku szkolnym 2017/18 2 grupy, uczniowie  2 klasy oraz w roku szkolnym 2018/19 - 2 grupy uczniowie 2 klasy). Łącznie 40-60 Uczestników Projektu, średnio 50 osób.

 

Łączna liczba grup – 12

Łączna liczba godzin zajęć – 480

Grupa docelowa – minimum 150 Uczestników Projektu

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

Kryteria dostępu:

 • uczniowie klas II następujących szkół: I LO w Dębicy, I LO w Rzeszowie, II LO  w Rzeszowie oraz I LO w Przemyślu, kształcący się w  klasach o profilu prawnym lub z elementami wiedzy o prawie.

Kryteria formalne:

 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

 1. Zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo 1 pkt.- mała luka, 10 pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach Projektu)
 2. Średnia ocen z ostatniego roku - na podstawie zaświadczenia szkoły (preferujemy osoby o najniższej średniej) z zastosowaniem metodologii przedziałów:
 • uszeregowaniu średnich od „najlepszego”(o najwyższej wartości) do „najgorszego”   (o najniższej wartości)
 • podzieleniu uszeregowanych średnich na przedziały o równej, co do zasady liczbie (liczba przedziałów zależy od liczby średnich do oceny, przydzieleniu, zgodnie  z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi liczbie punktów najgorsza średnia 10  pkt., najlepsza średnia- 1 pkt.)