Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rezultaty

×

REZULTATY

 • Zmniejszenie wskaźnika uchwał i zarządzeń organów gmin zakwestionowanych przez Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową.

 • Zmniejszenie wskaźnika wadliwych decyzji administracyjnych.

 • Zmniejszenie liczby spraw załatwianych z naruszeniem terminów ich załatwienia.

 • Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr.

 • Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia tego kodeksu.

 • Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju.

 • Przyjęcie Kodeksu Dobrej Administracji.

 • Usprawnienie bądź wdrożenie procedury konsultacji społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach istotnych dla gminy.

 • Wdrożenie zasady równości szans przy realizacji szkoleń i studiów.

 • Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń i studiów.

 • Wzrost zaufania obywatela do administracji samorządowej.

 • Wzrost zadowolenia obywateli z pracy urzędu.

 • Kreowanie właściwego modelu etycznego pracownika samorządowego.

 • Dostosowanie podręczników i programów nauczania do potrzeb pracowników administracji samorządowej.

 • Zwiększenie dostępności studiów podyplomowych dla pracowników samorządowych dzięki dotacjom EFS.

 • Zwiększenie efektywności pracy w administracji samorządowej.