Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez minimum 180 Uczniów/Uczennic (129K/51M) klas drugich liceum i trzecich technikum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Partnerem: Gminą Miasto Rzeszów, w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

 

Zadania:

  1. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących Gminy Miasta Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego  w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.
  2. Rozwijanie kompetencji uczniów klas trzecich techników Gminy Miasta Rzeszów: Techniku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.

Budżet: 169 450,00 PLN w tym 164 366,50 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 180 osób
  2. Liczba uczniów klas drugich liceów Miasta Rzeszowa: I Liceum Ogólnokształcące,   II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, którzy podnieśli kompetencje w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego  w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 54 osób
  3. Liczba uczniów klas trzecich techników Miasta Rzeszowa: Technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół nr 2       i Zespół Szkół Spożywczych, którzy podnieśli kompetencje w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki  od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 126 osób

 

Wskaźniki produktu

  1. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 200 osób
  2. Liczba uczniów klas drugich liceów Miasta Rzeszowa: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, objętych wsparciem z modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki służących nabyciu kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 60 osób
  3. Liczba uczniów klas trzecich techników Miasta Rzeszowa: Technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół  nr 2  i Zespół Szkół Spożywczych objętych wsparciem z modułu niekonwencjonalnych zajęć  z kryminalistyki służących nabyciu kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 140 osób