Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

W ramach poszczególnych form wsparcia, Beneficjent zapewnia:

 • rodzaje i forma wsparcia dobierane będą adekwatnie do potrzeb, kwalifikacji i kompetencji uczestników, co pozwala na pozyskanie przez stażystę doświadczenia zawodowego adekwatnego do realizowanej ścieżki kształcenia i efektywne wykorzystanie stażu;
 • miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia są dobrej jakości zapewniającej maksymalnie efektywną realizację wsparcia dla uczestników projektu, a pracodawcy uczestniczący w realizacji projektu są wiarygodni merytorycznie i finansowo oraz cieszący się dobrą opinią w środowisku, w którym planowana jest realizacja wsparcia;
 • w przypadku realizacji zajęć praktycznych w siedzibie pracodawcy, uczestnik będzie miał zapewnione miejsce do wykonywania zadań wynikających z założeń projektu, spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o standardzie nie niższym niż standard przewidziany dla pracownika danej organizacji.

 

Weryfikacja nabycia przez uczestników projektu poszczególnych kompetencji na podstawie:

 • Bilansu kompetencji wzrost o min 20%,
 • Samoocena zrealizowanego (IPS), sprawozdanie z realizacji stażu,
 • Ocena opiekuna stażysty po stronie pracodawcy,
 • monitorowanie zdobytych komp. UP poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,

 

Zadanie 1.

Wysokiej jakości programy stażowe dla10 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

Zadanie 2.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 26 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 - studenci II ROKU.

Zadanie 3.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 26 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2018/2019 - studenci II ROKU.

Zadanie 4.

Wysokiej jakości programy stażowe dla12 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

Zadania obejmują:

 • Rekrutację uczestników,
 • Wybór jednostki przyjmującej na staż, podpisana trójstronna umowa zawierająca między innymi: prawa i obowiązki stażysty, jednostki przyjmującej, opiekuna stażysty, warunki pracy, plan stażu, sposób weryfikacji zdobytych kompetencji,
 • Ubezpieczenie stażysty,
 • Realizację programów stażowych dobranych adekwatnie do potrzeb i kwalifikacji uczestników; tygodniowy czas stażu: minimum 20h - max.40h.Liczba godzin stażu - 360. Maksymalny okres: - 16 tygodni.
 • Zapewnienie kompleksowej opieki nad stażystą przez opiekuna. Liczba godzin opieki = liczba godzin stażu. Jeden opiekun będzie opiekował się min. 10 uczestników projektu.
 • finansowanie kosztów zakwaterowania dla osób odbywających staże w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu,
 • Hospitacje staży, badania ankietowe,
 • Przyjęcie sprawozdania i rozliczenie stażu,
 • Wydanie certyfikatów,

 

Miejsce stażu ze względu na kierunek studiów:

Administracja Samorządowa (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, jednostki podległe, RIO,SKO),Centralne i terenowe organy Administracji Rządowej, podmioty gospodarcze w tym wiodące ośrodki innowacyjności w Polsce ( Parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości akademickiej), podmioty zrzeszone w Izbie Przemysłowo-Handlowej.

 

W ramach poszczególnych form wsparcia, Beneficjent zapewnia:

 • rodzaje i forma wsparcia dobierane będą adekwatnie do potrzeb, kwalifikacji i kompetencji uczestników, co pozwala na pozyskanie przez stażystę doświadczenia zawodowego adekwatnego do realizowanej ścieżki kształcenia i efektywne wykorzystanie stażu;
 • miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia są dobrej jakości zapewniającej maksymalnie efektywną realizację wsparcia dla uczestników projektu, a pracodawcy uczestniczący w realizacji projektu są wiarygodni merytorycznie i finansowo oraz cieszący się dobrą opinią w środowisku, w którym planowana jest realizacja wsparcia;
 • w przypadku realizacji zajęć praktycznych w siedzibie pracodawcy, uczestnik będzie miał zapewnione miejsce do wykonywania zadań wynikających z założeń projektu, spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o standardzie nie niższym niż standard przewidziany dla pracownika danej organizacji.

 

Weryfikacja nabycia przez uczestników projektu poszczególnych kompetencji na podstawie:

 • Bilansu kompetencji wzrost o min 20%,
 • Samoocena zrealizowanego (IPS), sprawozdanie z realizacji stażu,
 • Ocena opiekuna stażysty po stronie pracodawcy,
 • monitorowanie zdobytych komp. UP poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,

 

Zadanie 1.

Wysokiej jakości programy stażowe dla10 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

Zadanie 2.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 26 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 - studenci II ROKU.

Zadanie 3.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 26 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w roku akademickim 2018/2019 - studenci II ROKU.

Zadanie 4.

Wysokiej jakości programy stażowe dla12 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

 

Zadania obejmują:

 • Rekrutację uczestników,
 • Wybór jednostki przyjmującej na staż, podpisana trójstronna umowa zawierająca między innymi: prawa i obowiązki stażysty, jednostki przyjmującej, opiekuna stażysty, warunki pracy, plan stażu, sposób weryfikacji zdobytych kompetencji,
 • Ubezpieczenie stażysty,
 • Realizację programów stażowych dobranych adekwatnie do potrzeb i kwalifikacji uczestników; tygodniowy czas stażu: minimum 20h - max.40h.Liczba godzin stażu - 360. Maksymalny okres: - 16 tygodni.
 • Zapewnienie kompleksowej opieki nad stażystą przez opiekuna. Liczba godzin opieki = liczba godzin stażu. Jeden opiekun będzie opiekował się min. 10 uczestników projektu.
 • finansowanie kosztów zakwaterowania dla osób odbywających staże w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu,
 • Hospitacje staży, badania ankietowe,
 • Przyjęcie sprawozdania i rozliczenie stażu,
 • Wydanie certyfikatów,

 

Miejsce stażu ze względu na kierunek studiów:

Administracja Samorządowa (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, jednostki podległe, RIO,SKO),Centralne i terenowe organy Administracji Rządowej, podmioty gospodarcze w tym wiodące ośrodki innowacyjności w Polsce ( Parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości akademickiej), podmioty zrzeszone w Izbie Przemysłowo-Handlowej.