Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

INFORMACJA O PROJEKCIE 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Projekt „STAŻE DLA STUDENTÓW WSPIA KLUCZEM DO DOBREJ PRACY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 Podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez min 72 uczestników projektu, w tym 49 kobiet i 23 mężczyzn poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Administracja I stopień (III ROK) 2017/2018, Administracja II stopień (II ROK) 2017/2018, Administracja II stopień (II ROK) 2018/2019, Zarządzanie I stopień (III ROK) 2017/2018,

Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2020-02-29

Budżet: 1 027 915,00 PLN w tym 996 915,00 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU ZAPLANOWANO OSIĄGNIĘCI NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 72 osób w tym 49 kobiet i 23 mężczyzn.
  2. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Administracja, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018- 10 osób w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn.
  3. Liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia II roku w roku akademicki 2018/2019 kierunku Administracja, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019- 25 osób w tym 17 kobiet i 8 mężczyzn.
  4. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Zarządzanie, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018- 12 osób w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.
  5. Liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia II roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Administracja, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 - 25 osób w tym 17 kobiet i 8 mężczyzn.

 

Wskaźniki produktu

  1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS – 74 osób w tym 51 kobiet i 23 mężczyzn.
  2. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Administracja, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 – 10 osób w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn.
  3. Liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia II roku w roku akademicki 2018/2019 kierunku Administracja, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019– 26 osób w tym 18 kobiet i 8 mężczyzn.
  4. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Zarządzanie, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018– 12 osób w tym  8kobiet i 4 mężczyzn.
  5. Liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia II roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Administracja, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 – 26 osób w tym  18 kobiet i 8 mężczyzn.