Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

ZADANIA

Rodzaje i forma wsparcia dobierane będą adekwatnie do potrzeb, kwalifikacji i kompetencji uczestników, co pozwala na pozyskanie przez stażystę doświadczenia zawodowego adekwatnego do realizowanej ścieżki kształcenia i efektywne wykorzystanie stażu. Miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia są dobrej jakości zapewniającej maksymalnie efektywną realizację wsparcia dla uczestników projektu, a pracodawcy uczestniczący w realizacji projektu są wiarygodni merytorycznie i finansowo oraz cieszący się dobrą opinią w środowisku, w którym planowana jest realizacja wsparcia. W przypadku realizacji zajęć praktycznych w siedzibie pracodawcy, uczestnik będzie miał zapewnione miejsce do wykonywania zadań wynikających z założeń projektu, spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o standardzie nie niższym niż standard przewidziany dla pracownika danej organizacji.

 

Weryfikacja nabycia przez UP poszczególnych kompetencji (4 etapy) na podstawie:

 • Bilansu kompetencji wzrost o min 20%
 • Samoocena zrealizowanego (IPS), sprawozdanie z realizacji stażu
 • Ocena opiekuna stażysty po stronie pracodawcy
 • Monitorowanie zdobytych kompetencji uczestników projektu poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe
 • Kompetencje potwierdzone Certyfikatem

Nazwa zadania:

Zadanie 1.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 15 studentów studiów stacjonarnych jednolite studia magisterskie kierunku Prawo w roku akademickim 2017/2018 - studenci V ROKU.

Zadanie 2.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 12 studentów studiów stacjonarnych jednolite studia magisterskie kierunku Prawo w roku akademickim 2018/2019 - studenci V ROKU.

Zadanie 3.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 28 studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w roku akademickim 2017/2018 - studenci III ROKU.

Zadanie 4.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w roku akademickim 2018/2019 - studenci III ROKU.

Zadanie 5.

Wysokiej jakości programy stażowe dla 30 studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w roku akademickim 2017/2018 - studenci II ROKU.

Zadania obejmują:

 • Rekrutację uczestników.
 • Wybór jednostki przyjmującej na staż, podpisania trójstronnej umowy zawierającej między innymi: prawa i obowiązki stażysty, jednostki przyjmującej, opiekuna stażysty, warunki pracy, plan stażu, sposób weryfikacji zdobytych kompetencji.
 • Ubezpieczenie stażysty.
 • Realizację programów stażowych dobranych adekwatnie do potrzeb i kwalifikacji uczestników; tygodniowy czas stażu: min.20h max.40h. Liczba godzin stażu – 360. Maksymalny okres: - 16 tygodni.
 • Zapewnienie kompleksowej opieki nad stażystą przez opiekuna. Liczba godzin opieki = l. godz. stażu. Jeden opiekun będzie opiekował się min. 10 uczestnikami projektu.
 • Finansowanie kosztów zakwaterowania dla osób odbywających staże w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu.
 • Hospitację staży, badania ankietowe.
 • Przyjęcie sprawozdania i rozliczenie stażu.
 • Wydanie certyfikatów.

Miejsce stażu ze względu na kierunek studiów:

Prokuratura, Kancelarie Adwokackie, Radcowskie, Notarialne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sądy, CBA, MSWiA, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja, Straż Graniczna, PSP, ITD, KAS, Wojsko, Agencje ochrony, Agencje detektywistyczne.