Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

logo
×

INFORMACJA O PROJEKCIE 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Projekt „STAŻE DLA STUDENTÓW WSPiA KIERUNKU PRAWO i BW KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja    i Rozwój 2014-2020 ma na celu podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez min 109 uczestników projektu, w tym 61 kobiet i 48 mężczyzn poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Prawo jednolite studia magisterskie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne  studia I i II stopnia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie (WSPiA).

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 do 29.02.2020.

Budżet: 1 385 184,00 PLN w tym 1 343 534,00 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU ZAPLANOWANO OSIĄGNIĘCI NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 109 osób w tym 61 kobiet i 48 mężczyzn.
 2. Liczba studentów studiów stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich V roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Prawo, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 - 15 osób w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn.
 3. Liczba studentów studiów stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich V roku w roku akademicki 2018/2019 kierunku Prawo, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019 - 12 osób w tym 6 kobiet i 6 mężczyzn.
 4. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku, w roku akademicki 2017/2018 kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 - 26 osób w tym 15 kobiet i 11 mężczyzn.
 5. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku, w roku akademicki 2018/2019 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019 - 28 osób w tym 16 kobiet i 12 mężczyzn.
 6. Liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia II roku, w roku akademicki 2017/2018 kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h/16 tygodni programie stażowym w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 - 28 osób w tym 14 kobiet i 14 mężczyzn.

Wskaźniki produktu

 1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS – 115 osób, w tym 64 kobiet i 51 mężczyzn.
 2. Liczba studentów jednolitych studiów stacjonarnych magisterskich V roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Prawo, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018– 15 osób w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn.
 3. Liczba studentów jednolitych studiów stacjonarnych magisterskich V roku w roku akademicki 2018/2019 kierunku Prawo, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019 – 12 osób w tym 6 kobiet i 6 mężczyzn.
 4. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku w roku akademicki 2017/2018 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018 – 28 osób w tym  16 kobiet i 12 mężczyzn.
 5. Liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku w roku akademicki 2018/2019 kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019 – 30 osób w tym  17 kobiet i 13 mężczyzn.
 6. Liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia II roku w roku akademicki 2017/2018 kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h/16 tygodni stażach wspieranych ze środków EFS w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2018  – 30 osób w tym  15 kobiet i 15 mężczyzn.