Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Ochrona osób i mienia w Polsce - zostań profesjonalistą” –  wykwalifikowany Absolwent WSPiA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych u 120 studentów (w tym 40 kobiet, 80 mężczyzn) pierwszego stopnia studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zajęć praktycznych, aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w ramach wizyt studyjnych w okresie 10.2017-09.2020

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 30.09.2020 r

Budżet: 656 490,00 PLN w tym 636 780,00 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań Uczelni  wspartych z EFS – łącznie 120 osób (40 K, 80 M)
  2. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia – 40 osób
  3. Liczba studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSPiA objętych procesem monitorowania losu absolwentów/ uczestnika projektu - łącznie 120 osób (40 K, 80 M).

Wskaźniki produktu

  1. Liczba osób objętych wsparciem z EFS  w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju - łącznie 120 osób (40 K, 80 M)
  2. Liczba studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSPiA objętych certyfikowanymi szkoleniami w okresie od 10.2017 do 09.2020.
  3. Liczba godzin dodatkowych zajęć praktycznych skierowanych do studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszy stopień WSPiA -  łącznie 240 godzin
  4. Liczba studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSPiA uczestniczących w wizytach studyjnych u pracodawców w okresie od 10.2017 do 09.2020 - łącznie 120 osób (40 K, 80 M).