Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

ZADANIE 1:  Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku Administracja I ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021.

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. Administracja I STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:
  • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów
  • Modyfikacja 29 przedmiotów ogólnych(169 ECTS) oraz 24 przedmiotów specjalnościowych- w tym: 12(30 ECTS) ADMINISTRACJA PUBLICZNA(AP) i 12(36 ECTS) ADMINISTROWANIE FIRMĄ(AF)
  • opracowanie 53 nowych sylabusów(29 przed. ogólne/24 dla specjalności AP/AF), modyfikacja efektów kształcenia i L. punktów ECTS. wprowadzenie zajęć w formie praktycznej(konwersatoria, warsztaty, pracownie praktyczne)-29 dla przed. ogólnych oraz po 12 dla przed. w ramach specjalności AP/AF
  • przygotowanie 53 kpl. kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA
 2. Realizacja programu kształcenia na kier. Administracja I STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019

 

ZADANIE 2: Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku Administracja II ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021.

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. Administracja II STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym:
  • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów.
  • Modyfikacja 20 przedmiotów podst.(114 ECTS) oraz 16 przedmiotów specjalności w tym: 8(18ECTS) ADMINISTRACJA PUBLICZNA(AP) i 8(16 ECTS) ADMINISTROWANIE FIRMĄ(AF);
  • opracowanie 36 nowych sylabusów(20 przed. ogólne/8 dla specjalności AP/AF), modyfikacja efektów kształcenia i L. punktów ECTS. wprowadzenie zajęć w formie praktycznej(konwersatoria, warsztaty, pracownie praktyczne) - 20 dla przed. ogólnych oraz po 12 dla przed. w ramach specjalności AP/AF;
  • przygotowanie 36 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA.
 2. Realizacja programu kształcenia na kier. Administracja II STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019 i 2019/2020.
 3. Zakup materiałów dydaktycznych – gry edukacyjne.

 

ZADANIE 3: Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku Zarządzanie I ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. Zarządzanie I STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:
  • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów;
  • Modyfikacja 36 przedmiotów podstawowych (188 ECTS) oraz 24 przedmiotów specjalnościowych- w tym: 12(38 ECTS) ZARZĄDZANIE W BIZNESIE(ZwB) i 12(30ECTS) ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL)
  • opracowanie 60 nowych sylabusów (36 dla przed. ogólnych i 24 dla przed. w ramach specjalności ZwB/ZZL), modyfikacja efektów kształcenia i liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów.
  • przygotowanie 60 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA
 2. Realizacja programu kształcenia na kier. Zarządzanie I STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019
 3. Zakup zestawu gier do pracowni organizacji i zarządzania.

 

ZADANIE 4 - Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku BW I ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021.

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. BW I STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:
  • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów;
  • Modyfikacja 33 przedmiotów podstawowych (164 ECTS) oraz 22 przedmiotów specjalnościowych- w tym: 10(33 ECTS) (SOBP) i 12(35 ECTS) (KIK)
  • opracowanie 55 nowych sylabusów (33 dla przed. ogólnych i 22 dla przed. w ramach specjalności SOBP/KIK), modyfikacja efektów kształcenia i liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów.
  • przygotowanie 55 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA
 2. Realizacja programu kształcenia na kier. BW I STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019
 3. Zakup Symulatora zagrożeń internetowych.

 

ZADANIE 5 - Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów WSPiA studiów stacjonarnych Kierunku BW II ST. w praktyczne umiejętności w okresie od 01.03.2018-31.12.2021

 

Zadanie to obejmuje :

 1. Przygotowanie programu kształcenia na kier. BW II STOPNIA uwzględniając adaptację nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym w tym:
  • Powołanie zespołu ds. modyfikacji planów i programów;
  • Modyfikacja 24 przedmiotów podstawowych (101 ECTS) oraz 16 przedmiotów specjalnościowych- w tym: 8(21 ECTS) (SOBP) i 8(27 ECTS) (KIK)
  • opracowanie 40 nowych sylabusów (24 dla przed. ogólnych i 16 dla przed. w ramach specjalności SOBP/KIK), modyfikacja efektów kształcenia i liczby punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów.
  • przygotowanie 40 kpl.  kompleksowych materiałów dydaktycznych, udostępnionych studentom za pośrednictwem EDUKATORA
 2. Realizacja programu kształcenia na kier. BW II STOPNIA z uwzględnieniem nowych rozwiązań opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; pełen cykl kształcenia 2018/2019 i  2019/2020.
 3. Zakup gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych w systemie PROCeed.

 

ZADANIE 6 - Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST. w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.03.2018-31.10.2021 zajęcia warsztatowe. BON EDUKACJI DODATKOWEJ -BED

 

Zadanie to obejmuje organizację dodatkowych zajęć z zakresu :

 • E-ADMINISTRACJA - – 60 h, 3 grupy.
 • Rachunkowość, finanse i system podatkowy – 60 h, 3 grupy.
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO – 60 h, 3 grupy.

ZADANIE 7 : Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST. w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.03.2018-31.10.2021 zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami.

Zadanie to obejmuje :

 • KLINIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  – 60 h,  3 grupy
 • KLINIKA BW   – 60 h , 3 grupy
 • KLINIKA ADMINISTRACJI  – 60 h , 3 grupy

 

ZADANIE 8 - Podnoszenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych WSPiA Kierunku ADM I i II ST.; Zarządzania I ST.; BW I i II ST. w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w okresie od 01.03.2018-31.10.2021 wizyty studyjne.

Zadanie to obejmuje :

 • Wizyty studyjne do wiodących w kraju ośrodków innowacji.
 • Wizyty studyjne w instytucjach ochrony bezpieczeństwa państwa.

 

ZADANIE 9 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.03.2018-31.12.2021- "EDUKATOR"/SBS"

Zadanie to obejmuje :

 • Zakup oprogramowania do obsługi, zamieszczania i ewidencji materiałów dydaktyczno-edukacyjnych w repozytorium. EDUKATOR/ licencja bezterminowa.
 •  Zakup oprogramowania do wdrożenia nowoczesnych metod weryfikacji zdobytej wiedzy i kompetencji, SBS Step by step/ licencja bezterminowa.
 • Wyposażenie Sali egzaminacyjnej w Infrastrukturę logiczną.
 • Zakup specjalistycznego oprogramowanie do zabezpieczania komputera podczas egzaminu/licencja bezterminowa wielostanowiskowa.
 • Zakup oprogramowania do zarządzania biblioteką uczelnianą – Program informatyczny SOWA2/MARC21/licencja.

ZADANIE 10 - Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych WSPiA w okresie od 01.03.2018-31.10.2019 - szkolenia dla pracowników administracji.

Zadanie to obejmuje :

 • Szkolenia interpersonalne dotyczące zwiększania umiejętności w obszarach -związanych z komunikacją, zarządzaniem czasem, obsługą studenta – 5 osób
 • Szkolenie: Profesjonalna obsługa trudnego klienta – 16 osób
 • Szkolenie: Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji – 8 osób
 • Szkolenie z CorelDraw - kurs zaawansowany – 4 osoby
 • Szkolenie: Facebook Marketing+Facebook ADS – 4 osoby
 • Szkolenie: Google Analytics + Analytics PRO – 2 osoby
 • Szkolenia: Content Marketing + Szkolenie SEO – 2 osoby
 • Szkolenie z CorelDraw poziom podstawowy – 4 osoby

 

ZADANIE 11 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania WSPiA, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.03.2018-31.12.2019- e- wykłady

Zadanie to obejmuje :

 • Zakup kamer do sal wykładowych do nagrywanie wykładów w zakresie obrazu jak i dźwięku.
 • Zakup serwera na potrzeby e-wykładów.
 • Zakup urządzeń aktywnych (switche PoE, wkładki SFP, patchcordy krosowe) na potrzeby e-wykładów.
 • Zakupu sprzętu projekcyjnego.
 • Zakup sprzętu nagłośnieniowego do prowadzenia wykładów online.
 • zakup sprzęt do przechowywania nagrań wykładów prowadzonych w systemie online.
 • Zakup licencji na oprogramowanie do nagrywania i strumieniowania/ licencja.