Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

Projekt „NOWOCZESNA UCZELNIA” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. 
Ma na celu podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u min 362 studentów (co najmniej 90% uczestników projektu, 208K/154 M) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych I ST. Kierunku Administracja /Zarządzanie/BW; II ST. ADM/BW, jednolitych studiów magisterskich prawo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji, realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów studiów stacjonarnych oraz wsparcie zmian organizacyjnych WSPiA, dzięki wsparciu z EFS w okresie od 1.08.2019 do 31.07.2023. 
 
Budżet: 8 752 901,30 PLN w tym 8 490 307,30 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:
 
Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 362 osoby w tym 208 kobiet i 154 mężczyzn

2. Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1

3. Liczba studentów WSPIA studia stacjo/niestacjo. Kierunku Administracja I i II Stopnia,
Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy podnieśli kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023 – 216 osób w tym 130 kobiet i 86 mężczyzn

4. Liczba studentów WSPIA studia stacjo/niestacjo. Kierunku Administracja I i II Stopnia, Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy podnieśli kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023 – 216 osób w tym 130 kobiet i 86 mężczyzn

5. Liczba studentów WSPIA studia stacjo/niestacjo. Kierunku Administracja I i II Stopnia, Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy podnieśli kompetencje w
obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych z pracodawcami prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023 – 162 osoby w tym 97 kobiet i 65 mężczyzn

6. Liczba studentów jednolitych studiów Stacjo. mgr V roku w latach akademickich 2019/2020; 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Prawo, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022 – 36 osób w tym 18 kobiet i 18 mężczyzn

7. Liczba studentów studiów stacjonarnych I Stopnia III roku w latach akademickich 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022. – 84 osób w tym 48 kobiet i 36 mężczyzn

8. Liczba studentów studiów stacjonarnych II Stopnia II roku w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS poprzez uczestnictwo w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022 – 36 osób w tym 18 kobiet i 18 mężczyzn

9. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40 %


Wskaźniki produktu

1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS – 162 osoby w tym 87 kobiet i 75 mężczyzn

2. Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym – 13. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 240 osób w tym 144 kobiety i 96 mężczyzn

4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1 szt.

5. Liczba studentów WSPIA studia stacjo/niestacjo. Kierunku Administracja I i II Stopnia, Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w okresie od 1.08 2019 - 31.07 2023. – 240 osób w tym 144 kobiety i 96 mężczyzn6. Liczba studentów WSPIA studia stacjo/niestacjo. Kierunku Administracja I i II Stopnia,
Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej prowadzonych w okresie od 1.08 2019 31.07 2023. – 240 osób w tym 144 kobiety i 96 mężczyzn

7. Liczba studentów WSPIA studia stacjo/niestacjo. Kierunku Administracja I i II Stopnia,
Zarządzania I ST. BW I i II ST, Prawo którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych z pracodawcami prowadzonych w okresie od 1.08 2019 do 31.07 2023. – 180 osób w tym 108 kobiet i 72 mężczyzn

8. Liczba studentów jednolitych studiów stacjonarnych mgr V roku w latach akademickich 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Prawo, którzy uczestniczyli w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022 – 36 osób w tym 18 kobiet i 18 mężczyzn

9. Liczba studentów studiów stacjonarnych I Stopnia III roku w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022 – 90 osób w tym 51 kobiet i 39 mężczyzn10. Liczba studentów studiów stacjonarnych II Stopnia II roku w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy uczestniczyli w 360 h programie stażowym w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2022 – 36 osób w tym 18 kobiet i 18 mężczyzn

11. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 402 osoby w tym 231 kobiet i 171 mężczyzn

12. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie – 50 osób w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn