Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi:

  • 450 studentów WSPIA wszystkich kierunków studiów (I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych), w tym 270 kobiet oraz 180 mężczyzn;
    W momencie przystąpienia do projektu Uczestnik/Uczestnika projektu posiadać będzie status studenta/tki, przy czym wsparcie będzie również udzielane UP po zakończeniu przez nich kształcenia, nie później jednak niż do upływu 6 m-cy od zakończenia kształcenia. W pierwszej kolejności wsparciem zostaną studenci ostatnich lat studiów wszystkich studiów I i II stopnia, w przypadku braku zainteresowania tak zdefiniowanej grupy docelowej w dalszej kolejności będą to studenci pozostałych roczników.
  • 3 pracowników biura karier w tym nowozatrudnieni doradcy zawodowi.