Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

Grupę docelową projektu stanowi minimum 150 uczniów II klas z 4 szkół ponadgimnazjalnych (90K/60M), kształcących się w klasach o profilu mundurowym, ratowniczym i wojskowym. Liczba osób w grupie minimum 10, maximum 15, liczba godzin zajęć 40 na grupę.

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno (4 grupy - w tym w roku szkolnym 2017/18- 2 grupy, uczniowie  2 klasy oraz w roku szkolnym 2018/19 - 2 grupy uczniowie 2 klasy). Łącznie 40-60 Uczestników Projektów, średnio 50 osób.
 2. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, Aleja Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce      (2 grupy w roku szkolnym 2017/18/ uczniowie 2 klasy) Łącznie 20-30 Uczestników Projektów, średnio 25 osób.
 3.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Stalowej Woli, Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola (2 grupy w roku szkolnym 2017/18/ uczniowie 2 klasy) Łącznie 20-30 Uczestników Projektów, średnio 25 osób.
 4. Zespół Szkół Publicznych w Rymanowieul. Szkolna 2, 38-480 Rymanów (4 grupy -    w tym - w roku szkolnym 2017/18- 2 grupy, uczniowie  2 klasy oraz w roku szkolnym 2018/19 - 2 grupy uczniowie 2 klasy). Łącznie 40-60 Uczestników Projektów, średnio 50 osób.

 

Łączna liczba grup – 12

Łączna liczba godzin zajęć – 480

Grupa docelowa – minimum 150 Uczestników Projektu

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

Kryteria dostępu:

 • uczniowie klas II następujących szkół: ZSP nr 4 w Krośnie, LO w Kołaczycach,  ZSP nr 1 w Stalowej Woli, ZSP w Rymanowie, kształcący się w  klasach o profilu mundurowym, ratowniczym i wojskowym.

Kryteria formalne:

 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

 1. Zdiagnozowanie wielkości luki kompetencyjnej (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo 1pkt.- mała luka, 10pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach projektu),
 2. Średniej ocen z ostatniego roku szkolnego - na podstawie zaświadczenia szkoły (preferujemy osoby o najniższej średniej) z zastosowaniem metodologii przedziałów:
 • uszeregowaniu średnich od „najlepszego” (o najwyższej wartości)  do „najgorszego”  (o najniższej wartości),
 • podzieleniu uszeregowanych średnich na przedziały o równej, co do zasady liczbie. Liczba przedziałów zależy od liczby średnich do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi l. pkt. - najgorsza 10 pkt., najlepsza śred.- 1 pkt.