Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Mgr Teresa Kubas-Hul

×

DANE KONTAKTOWE

e-mail: pelnomocnikue@wspia.eu

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14


TERMINY DYŻURÓW

Środa 17.15

24.04.2024 16.25
22.05.2024 16.25

Skype: pełnomocnikue

DYŻUTY WEEKENDOWE

06.04.2024 godz. 9.15-10.00
11.05.2024 godz. 9.15-10.00
25.05.2024 godz. 13.45-14.30


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 15 budynek A

Adiunkt ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych


Studia ekonomiczne ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Następnie w latach 1993-1994 będąc stypendystą Programu USAID organizowanego przez Georgetown University studiowałam bankowość, zarządzanie i marketing na State University of New York w USA.

Od ponad 27 lat zajmuję się pozyskiwaniem środków UE  na realizację szeregu projektów z zakresu rozwoju regionalnego. Pracując w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach 1995- 2008 zarządzałam kolejno Programami Phare Struder, Phare Rapid, Phare Struder II. W okresie przedakcesyjnym uczestniczyłam w procesie tworzenia Agencji Płatniczej dla programu Sapard, będąc zastępcą dyrektora OR ARIMR w Rzeszowie. Jestem autorem wielu projektów finansowanych ze środków PHARE i Funduszy Strukturalnych( EFRR i EFS) w latach 2004-2006 i 2007-2013, 2014-2020 wielokrotnie pełniąc funkcję koordynatora projektu.  W latach 1998-2003 członek zarządu Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA,  w okresie od 2013-2016 z-ca Prezesa PARP. Współautorka koncepcji utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Parku Przemysłowego w Nowej Rudzie, Bełchatowsko – Kleszczowski  Park Przemysłowo Technologiczny, Kampus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Jaworznicki Park Przemysłowy, Częstochowski Park Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowy. Współautor wielu Strategii Rozwoju Gmin. Pomysłodawca i inicjator budowy Podkarpackiego Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Jasionce. Od 2023 wojewoda podkarpacki.

Stały Zastępca Członka Komitetu Regionów UE, uczestnik wielu wizyt studyjnych i konferencji krajowych i zagranicznych w zakresie polityki regionalnej, planowania strategicznego i innowacyjności( USA, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Finlandia). W moim obszarze zainteresowań są badania z zakresu wpływu polityki spójności UE na rozwój regionów, oraz wpływ planowania strategicznego na rozwój społeczności lokalnej.

Mając praktyczną wiedzę i doświadczenie postanowiłam dzielić się nią z innymi, prowadząc szkolenia z tego zakresu dla beneficjentów pomocy(przedsiębiorców, instytucji pozarządowych, samorządów, instytucji finansowych) na terenie całego kraju. Obecnie od 2008 r prowadzę zajęcia dla studentów WSPIA pragnąc zaszczepić w nich pasję do sięgania po środki UE na realizację przygotowanych przez siebie projektów w szczególności zachęcając ich do rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Działalność samorządowa.

Od roku 2006 do 2018 radna sejmiku woj. podkarpackiego, wiceprzewodnicząca sejmiku III kadencji,  przewodnicząca sejmiku IV kadencji, wiceprzewodnicząca komisji budżetu mienia i finansów, przewodnicząca klubu radnych V kadencji.