Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konsekwencje wstąpienia Ukrainy do UE i NATO – międzynarodowa dyskusja w WSPiA

06.11.2023

Jakie będą ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO? Nad tym problemem będą się zastanawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. W dyskusji w ramach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów działającego przy WSPiA weźmie udział kilkudziesięciu wybitnych konstytucjonalistów z Ukrainy i Polski.

Konferencja „Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” połączona będzie z plenarnym posiedzeniem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Dyskusja została dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

×

To bardzo ważna konferencja w kontekście przemian, które po wojnie czekają Ukrainę – tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA. W dyskusji uczestniczyć będą osoby, które miały realny wpływ na przemiany ustrojowe w Polsce oraz naukowcy, którzy mogą mieć wpływ na czekające nas zmiany w Ukrainie. Podczas konferencji poruszone zostaną niezwykle ważne tematy związane z przyszłością Ukrainy i jej miejscem w strukturach europejskich oraz euroatlantyckich. Uczestnicy dyskusji będą rozmawiać na temat rozwiązań prawnych, które pozwolą na przemiany ustrojowe w powojennej Ukrainie – tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt.

Konferencja ze względu na obecną sytuację na Ukrainie odbędzie się w formie hybrydowej. Uczestniczyć w niej będą naukowcy z Polski i Ukrainy m.in. z Charkowa, Odessy, Kijowa, i Lwowa.

Dyskusja podzielona zostanie na cztery odrębne panele tematyczne związane z możliwościami, barierami, zagrożeniami i suwerennością w kontekście akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej oraz postulowaną nowelizacją Konstytucji Ukrainy i rolą parlamentów w procesie integracji z NATO i UE. 

Jakie zmiany czekają Ukrainę

W pierwszym dniu dyskusji poruszone zostaną tematy dotyczące konstytucyjnych instrumentów integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, prawnych i politycznych uwarunkowań, perspektyw, wyzwań i problemów związanych z przystąpieniem Ukrainy do UE. Uczestnicy dyskusji porusza także tematy suwerenności państwowej, nieodwracalności członkostwa Ukrainy w NATO i UE oraz kwestii tożsamości konstytucyjnej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych Ukrainy i państw członkowskich UE.  

W dyskusji pojawią się także tematy dotyczące zmian w prawie wyborczym Ukrainy i organizacji pierwszych powojennych wyborów w Ukrainie oraz wsparcia powrotu obywateli Ukrainy do Ojczyzny. Mowa będzie także o roli parlamentu w procesie dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. prof. Wołodymyr Shapoval, Współprzewodniczący Polskiego-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku, członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; dr Natalia Bogasheva, Kasacyjny Sąd Administracyjny Ukrainy; prof. Olena Boryslavska, Katedra Prawa Konstytucyjnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im Ivana Franki; prof. Volodymyr Venher, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”; prof. Serhii Riznyk, Prorektor ds. Nauki, Dydaktyki i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; prof. Myroslava Sirant, Zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji, Politechniki Lwowskiej; prof. Nataliya Stestsyuk, Katedra Teorii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prywatnego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych; prof. Mykoła Kozyubra, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, prof. Juriy Klyuchkowsky, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Po stronie polskiej w dyskusji uczestniczyć będą prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA, pomysłodawca Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów; prof. Wiesław Czyżowicz, wykładowca WSPiA; prof. Krzysztof Skotnicki Uniwersytet Łódzki; prof. Krzysztof Eckhardt, wykładowca WSPiA prof. Andrzej Szmyt Uniwersytet Gdański; prof. Katarzyna Witkowska – Chrzczonowicz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Andrzej Bisztyga, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu w Zielonej Górze; prof. Maciej Serowaniec, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Charków, Odessa, Kijów i Lwów

Zdalnie z Charkowa połączą się Yuriy Barabash, prorektor Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mądrego; Lubomyr Letnyanchyn, profesor Narodowego Uniwersytetu Prawa Jarosława Mądrego; Witalij Seriogin, dziekan Wydziału Prawa Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia M. Karazina; Mark Woronow, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Samorządowego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. M. Karazina w Odessie oraz Dmytro Terletsky, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Prawa w Odessie”

W konferencji zdalnie uczestniczyć będą także przedstawiciele nauki z Kijowa i Lwowa. Uczestnictwo potwierdzili m.in. Oksana Wasilczenko, Dziekan Wydziału Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Olga Lotiuk, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Oleg Martselyak, Katedra Prawa Konstytucyjnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Albert Yezerov, sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy; Volodymyr Bevzenko, sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy, Serhij Czechowycz z Kancelarii Prezydenta Ukrainy; Taras Cymbalisty, prokurator Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy oraz Pavlo Gural, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; Iryna Sofińska, Instytut Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji, Politechnika Lwowska; Witalij Kowalczuk, Kierownik Katedry Teorii Prawa i Konstytucjonalizmu Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” i Andriy Savchak, przewodniczący Sądu Rejonowego w Przemyślanach .

Konferencja „Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” połączona z plenarnym posiedzeniem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2023 r. w Sali konferencyjnej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz na platformie Zoom. Początek dyskusji zaplanowano na godzinę 10:00.

Program konferencji: Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

7 listopada 2023 wtorek

10.00 – sala konferencyjna WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Otwarcie Posiedzenia Polsko – Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

prof. Volodymyr Shapoval – Współprzewodniczący Polsko – Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

prof. Petro Stetsyuk – Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów

Panel pierwszy 10.15 – 12.15 

Akcesja Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej – możliwości, bariery i zagrożenia

Moderator – prof. Andrzej Szmyt

prof. Volodymyr Shapoval, Konstytucyjne  instrumenty integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy.

prof. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Prawne i polityczne uwarunkowania  i perspektywy przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej- wybrane aspekty

prof. Mykola Kozyubra, Wyzwania stojące przed Ukrainą w kontekście jej przystąpienia do Unii Europejskiej: aspekty konstytucyjno-prawne.

prof. Wiesław Czyżowicz, Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej w świetle polityki celnej i unijnego prawa celnego – możliwości, bariery i zagrożenia

Panel drugi – 12.30-14.30

Przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO a suwerenność państwa

Moderator – prof. Yurij Klyuchkovskyi

prof. Andrzej Bisztyga, Suwerenność a członkostwo Ukrainy w NATO i UE

prof. Petro Stetsyuk, Zapewnienie nieodwracalności europejskiego i euroatlantyckiego kursu Ukrainy (aspekty konstytucyjno-prawne).

prof. Krzysztof Eckhardt, O potrzebie konstytucyjnej regulacji procedury wystąpienia z UE.

prof. Olena Boryslavska, Doktryna tożsamości konstytucyjnej w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy i sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE

15.45 - 17.15 – dyskusja

8 listopada 2023 środa
Panel trzeci – 9.00 – 11.00

Postulowane nowelizacje Konstytucji  Ukrainy związane ze wstąpieniem do Unii Europejskiej i NATO

Moderator – prof. Marian Grzybowski

Prof. Krzysztof Skotnicki, Konstytucyjne konsekwencje przystąpienia do UE dla prawa wyborczego.

Prof. Yurij Klyuchkovskyi,  Warunki wstępne i harmonogram przeprowadzenia zgodnie ze standardami europejskimi powojennych wyborów w Ukrainie.

Prof. Sergij Riznyk, Nieodwracalność europejskiego i euroatlantyckiego kursu Ukrainy jako kryterium konstytucyjności aktów normatywnych.

Prof. Miroslawa Sirant, prof. Natalia Stetsyuk, O potrzebie konstytucyjno-prawnego wsparcia powrotu obywateli Ukrainy do Ojczyzny.

Panel czwarty – 11.15 – 13.15

Rola parlamentów w procesie integracji z NATO i Unią Europejską

Moderator – prof. Krzysztof Skotnicki

Prof. Volodymyr Venher, Rola parlamentu w procesie dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy i Unii Europejskiej.

Prof. Andrzej Szmyt, Wybrane problemy parlamentarne kontekstu unijnego w Polsce.

Prof. Maciej Serowaniec, Parlamenty narodowe w systemie zarządzania gospodarczego UE: doświadczenia polskie

13.15 – 14.15 – Dyskusja

14.15 – Zakończenie konferencji