Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

Projekt „Odkrywamy Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez minimum 270 uczniów i uczennic (136K/137M) klas drugich i trzecich gimnazjum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie we współpracy  z Partnerami : Gminą Świlcza i Gminą Czudec, w ramach rozwoju oferty Uczelni  w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.

 

Zadania:

 1. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Świlcza: Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej, Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach, Gimnazjum   nr 2 w Świlczy i Gimnazjum nr 3 w Trzcianie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.
 2. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Czudec: Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej i Publicznego Gimnazjum w Czudcu w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 1. Czym jest ślad kryminalistyczny? – 6h
  • treści merytoryczne: ujawnianie i zabezpieczanie m.in.: śladów linii papilarnych, stóp, zapachu, biologicznych, mechanoskopijnych.
 2. Dowiem się kto jest przestępcą -  6h
  • treści merytoryczne: zasady, metody oraz sposobami prowadzenia oględzin, warsztaty praktyczne: praca w roli m.in. prokuratora, technika kryminalistyki.
 3. Chcę być prawnikiem! -  6h
  • treści merytoryczne: najczęściej dokonywane przestępstwach na obywatelach w wieku uczestnika projektu; przegląd czynności jakie należy podejmować, by skutecznie bronić swoich praw przed sądem, rola sędziego, prokuratora, adwokata, czy też radcy prawnego.
 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka -  6h
  • treści merytoryczne: rodzaje, sposoby powstania oraz zabezpieczanie urazów oraz obrażeń, wykorzystanie mikroskopu do analizy mikro preparatów(np. prawidłowa, nieprawidłowa histologia).
 5. Ewolucja człowieka -  6h
  • treści merytoryczne: zmienność cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni, metody pozwalające ustalić tożsamość człowieka poprzez wykonanie pomiarów porównawczych części ciała ludzkiego np.: długości kości, objętości i proporcji czaszki, proporcji ciała.

 

Struktura zajęć będzie identyczna w przypadku każdego z 5 bloków i obejmować będzie:

 • Zajęcia wprowadzające – 1h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca indywidualna – 2h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca w grupie – 2h,
 • Zajęcia podsumowujące – 1h.

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW  30  GODZIN NA GRUPĘ