Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o projekcie

baner
×

Projekt „Odkrywamy Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez minimum 270 uczniów   i uczennic (136K/137M) klas drugich i trzecich gimnazjum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie we współpracy  z Partnerami : Gminą Świlcza i Gminą Czudec, w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.

 

Zadania:

  1. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Świlcza: Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej, Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach, Gimnazjum   nr 2 w Świlczy i Gimnazjum nr 3 w Trzcianie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.
  2. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Czudec: Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej i Publicznego Gimnazjum w Czudcu w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.

Budżet: 249 990,00 PLN w tym 242 490,30 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 270 osób
  2. Liczba uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Świlcza: Gimnazjum nr 5  w Rudnej Wielkiej, Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach, Gimnazjum nr 2 w Świlczy   i Gimnazjum nr 3 w Trzcianie, którzy podnieśli kompetencje w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 162 osób
  3. Liczba uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Czudec: Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej i Publicznego Gimnazjum w Czudcu, którzy podnieśli kompetencje w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 108 osób

 

Wskaźniki produktu

  1. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 300 osób
  2. Liczba uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Świlcza: Gimnazjum nr 5   w Rudnej Wielkiej, Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach, Gimnazjum nr 2 w Świlczy   i Gimnazjum nr 3 w Trzcianie, objętych wsparciem z modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki służących nabyciu kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego      od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 180 osób
  3. Liczba uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum Gminy Czudec: Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej i Publicznego Gimnazjum w Czudcu,  objętych wsparciem  z modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki służących nabyciu kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 120 osób