Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

baner
×

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 300 uczniów i uczennic klas drugich i trzecich gimnazjum, (152K/148M – w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami 2K/1M), którzy będą uczestniczyć  w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

Kryteria dostępu:

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie uczniowie i uczennice następujących szkół:

 • Gmina Świlcza (180 uczniów/uczennic): Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej, Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach, Gimnazjum  nr 2 w Świlczy  i Gimnazjum nr 3  w Trzcianie ,
 • Gmina Czudec (120 uczniów/uczennic): Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej i Publicznego Gimnazjum w Czudcu.

 

Kryteria merytoryczne:

 • formalne - złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

Kryteria rekrutacji: najwyższa średnia ważona:

 • ocen z przedmiotów przyrodniczych (biologia i chemia) z klasy poprzedniej (z wagą 0,6),
 • wolontariatu oraz aktywności pozaszkolnej w zakresie nauk przyrodniczych i wiedzy o świecie współczesnym: konkursy, olimpiady, itp. (z wagą 0,4).

Kryterium dodatkowe: w przypadku równych wartości średniej ważonej pierwszeństwo
w przyjęciu będą miały osoby z wyższą średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego.