Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja

baner
×

Zasady rekrutacji.

MODUŁ1:

Termin rekrutacji: VI-IX.2018(I i II.ST); VI-IX.2019( II ST) w oparciu o uchwałę Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów. Za rekrutację odpowiada Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

ETAPY REKRUTACJI:

FORMALNE: złożenie dokumentów rekrutacyjnych w tym świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I Stopnia.

MERYTORYCZNE: uwzględniając WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA przyjęte przez Senat WSPiA. Wyjątki: laureaci centralnych olimpiad III stopnia, finaliści konkursów wskazanych w ww. uchwale, kandydaci z maturą międzynarodową. W szczególnych przypadkach z pominięciem postępowania mogą być przyjęci inni kandydaci. Komisja sporządza protokół. Dokumentacja będzie gromadzona w wersji papierowej w biurze projektów do czasu wskazanego w umowie o dofinansowanie.

 

MODUŁ 2:

Komisja w składzie Koordynator, Przedstawiciel Samorządu Studenckiego, Specjalista ds. rekrutacji. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o Regulamin naboru. Zostanie stworzona lista rankingowa.

 

ETAPY REKRUTACJI:

FORMALNE: Studenci którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry (na podst. formularza zgłaszającej się do udziału w projekcie).

 

Terminy rekrutacji:

  • III kw 2018 - 60 Uczestników proj. (dalej UP),
  • III kw.2019 - 60 UP
  • III KW.2020 - 60 UP

 

MERYTORYCZNE: wynik bilansu kompetencji studenta kwalifikujący do danej formy wsparcia. Elementy i założenia bilansu kompetencji przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),

Bilans zostanie przeprowadzony przez doradcę zawodowego zatrudnionego na uczelni.

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

  1. Zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej ( 1pkt.- mała luka, 10pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach proj.)
  2. Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów.

 

Równa liczba pkt. kryterium rozstrzygające: wyższa średnia ocen.