Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyki

Instytucje i kraje, w których można odbyć praktyki

 

Instytucją przyjmującą może być: 
 
  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego, m.in w:   
  • każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit, jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.)

 

            - ShipCon Limassol LTD (Cypr)

            - East Poland House w Brukseli (Belgia)

            - TLC College (Anglia)

            - Non-Governmental Organization EPIONI Greek Carers Network

            - DPOINT GROUP (Barcelona-Hiszpania)

 

Terminy rekrutacji na praktyki

 

Na praktyki obowiązuje rekrutacja ciągła przez cały rok akademicki. 

 

Czas trwania praktyk

 

Wyjazd na praktykę trwa od 2 - 4 miesięcy.

 

Jak wygląda zaliczanie praktyk?

 

W przypadku wyjazdu studenta w celu odbycia praktyki za granicą, student otrzymuje Training Agreement (“Porozumienie o programie praktyki”), którą zobowiązany jest odbyć, ustalone między uczelnią macierzystą a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę.

 

W przypadku zaliczenia przez studenta praktyki zawodowej za granicą, Kierownik Działu Praktyk sporządza dokument potwierdzający uznanie praktyk w oparciu o dostarczone przez studenta potwierdzenie odbycia praktyk na uczelni zagranicznej.

 

Warunkiem koniecznym uznania okresu praktyk zagranicznych jest przedstawienie przez studenta Training Agreement potwierdzonego przez podmiot, w którym student odbywał praktykę oraz zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego dokładne daty pobytu na zagranicznej uczelni (Statement/Certificate of recognition of the traineeship period abroad). 

 

Wyjazd na praktyki dla absolwentów

 

W przypadku wyjazdu na praktykę dopuszcza się udział absolwentów, przy czym kandydat powinien zostać zrekrutowany do wyjazdu w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki za granicą w ciągu jednego od roku od zdania egzaminu dyplomowego.

 

Wymagane dokumenty (kliknij, aby przejść do zakładki "Dokumenty do pobrania")

- formularz zgłoszeniowy

- klauzula RODO

- CV po angielsku ze zdjęciem

 

Dokumenty należy złożyć w pokoju 8 w bud. A

 

Erasmus+ PO WER 

Program Erasmus+ PO WER to możliwość odbywania części studiów i praktyk za granicą

przez studentów niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Kto może skorzystać z programu Erasmus+ PO WER?

Studenci zakwalifikowani na studia/praktykę w danym roku na wyjazd programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne”, jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER. 

 

Studenci uprawnieni w uczelni do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu złożenia wniosku o wyjazd zagraniczny na studia/praktykę otrzymują dodatkową kwotę na każdy miesiąc pobytu, zwaną dalej „dodatkiem socjalnym”.