Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

VIII PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE II ETAP PRZYKŁADOWE PYTANIA PROBLEMOWE

Pytania otwarte do VIII Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie:


1. Omów instytucje z zakresu pracy dochodzeniowo – śledczej i operacyjnej przewidziane
prawem, które pomagają w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.


2. Konstytucja – jakie ma znaczenie i jakie dziedziny życia reguluje?


3. Wskaż i omów główne kierunki migracji do i z Polski wynikające z konfliktów na granicy
ukraińsko-rosyjskej i na Bliskim Wschodzie.


4. Omów przestępstwa umyślne i nieumyślne.


5. Omów obronę konieczną.


6. Jak należy zachować się w galerii handlowej w czasie alarmu.


7. Wskaż szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji.


8. Przedstaw cechy charakterystyczne współczesnego terroryzmu, który pojawił się jako
zagrożenie globalne po zamachach 11.09.2001 r.


9. Czy kryminalistyka i kryminologii to ten sam obszar badawczy. Wykaż różnice –
podobieństwa


10. Wyjaśnij pojęcia: materiał dowodowy - materiał porównawczy


11. Polska Policja w ostatnio opublikowanych badaniach opinii publicznej w kategorii zaufania
obywateli do tej formacji zanotowała bardzo duży spadek. Według jednej z sondażowni
wynosi on nawet około 25 % w stosunku do najlepszego wyniku z lat poprzednich tj.
ok. 75% zaufania. Proszę wskazać co najmniej 5 (pięć) przyczyn skutkujących utratą
zaufania obywateli do Policji a następnie po minimum 1 rozwiązaniu do każdej
przyczyny, które to zaufanie może stopniowo przywracać.