Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

VII PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE II ETAP PRZYKŁADOWE PYTANIA PROBLEMOWE

 

 1. Dlaczego edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest tak istotna, że należy nią obejmować wszystkich użytkowników dróg od lat najmłodszych aż po podeszły wiek ? Podaj pięć przyczyn.
 2. Scharakteryzuj kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związane z obronnością państwa.
 3. Omów pojęcie przestępstwa.
 4. Na czym polega obrona konieczna.
 5. Obrona cywilna w Polsce funkcjonuje na każdym szczeblu administracji publicznej. Posiada określone zadania, strukturę i formy działania. Współpracuje ze wszystkimi szczeblami administracji, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi oraz całym społeczeństwem w oparciu o zasadę powszechności. Na czym polega zasada powszechności w obronie cywilnej? 
 6. Rzeczypospolita Polska przystąpiła do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (The  North Altantic Treaty Organization - NATO) 24 kwietnia  1999 roku. Sojusz działa na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i trwałego ładu pokojowego na świecie, opierają się na wspólnych wartościach demokracji, prawach człowieka i poszanowaniu prawa. Jest stowarzyszeniem wolnych państw, połączonych wolą zachowania własnego bezpieczeństwa przez wspólne gwarancje i ustabilizowane stosunki z innymi państwami. Na czym polega kolektywna obrona przed agresją ze strony jakiegokolwiek państwa lub grupy państw spoza NATO/?
 7. Czy rozwiązania stosowane w ramach Kodeksu Granicznego Schengen spełniły swoją rolę jako systemy ochrony granic dla bezpieczeństwa UE i Schengen?
 8. Jakie kierunki i skalę przybierze fala aktualnych migracji z i do Polski jako członka UE/Schengen?
 9. Opisz jak są zorganizowane oraz jakie zadania z zakresu bezpieczeństwa powszechnego realizuje Państwowa Straż Pożarna oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
 10. Wymień i scharakteryzuj podstawowe kategorie (dziedziny) działań państwa w zakresie ochrony zdrowia obywateli oraz przedstaw organizację i zasady funkcjonowania PRM.
 11. Scharakteryzuj podstawy prawne oraz zakres działania społecznych organizacji realizujących zadania z obszaru ratownictwa (OSP, GOPR/TOPR, WOPR).
 12. Przedstaw i scharakteryzuj zagrożenia niemilitarne w miejscu swojego zamieszkania.